en-USsv-SE
You are here:   News

News

07

Välkommen till SQLUG-träffar med Magi Naumova, Microsoft Certified Master på SQL Server först den 25:e mars i Stockholm och därefter den 26:e mars i Malmö. Hon kommer att tala om "worst practices", d v s vad man inte skall göra med sina databaser, särskilt inte om det är Mission Critical.

Den 25:e mars i Stockholm, träffen startar kl 17:30 i lokal Vision.
För information och anmälan:
http://sqlug20130325.eventbrite.com

Den 26:e mars i Malmö, träffen startar kl 13:30 i Media Evolution City.
För information och anmälan:
http://sqlug20130326.eventbrite.com

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.

Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.Top 10 things you shouldn’t do with your Mission Critical (or any other) database

There are always bad thinks that could happen with your database. You will be surprised how many of them are happening as a result of our actions or lack of proper attention. If you know them and how they harm your database system it will be easier to not get there. The session shows the worst practices from the field in administering SQL Server databases and gives recommendations and tips and tricks how to avoid them.


Om talaren:Magi Naumova

Magi Naumova is Microsoft Certified Master (MCM) and MVP on SQL Server. She is the founder and leader of the Bulgarian SQL Server and Business Intelligence user group. Magi has more than 15 years of experience as a consultant, teacher and speaker at international conferences. She’s a trusted advisor of several major companies with mission critical SQL Server environments.Mycket välkomna!

13

Roger Breu höll en intressant dragning om SQL Server Parallel Data Warehouse vid SQLUG-träffen på Microsoft i Stockholm den 9/1.

För er som missade presentationerna eller vill se dem igen finns den inspelad här:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

18
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG.
 
17

Välkommen till årsmöte och SQLUG-träff med Henk van der Valk and Roger Breu!


Dags för årsmöte igen i SQLUG och då slår vi på stort med två riktigt intressanta föreläsare. Henk van der Valk är en välkänd internationell profil inom data warehouse (har varit inblandad i världsrekordet i ETL-processing) och jobbar tillsammans med Roger Breu med några av de mest krävande BI-kunderna i Europa.

Henk och Roger kommer att presentera SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse Edition, som var en av huvudnyheterna på PASS Summit och är en av de största händelserna för SQL Server på många år. Vi kommer att se mer och mer av denna på svenska marknaden eftersom den nu även vänder sig till kunder med betydligt mindre data warehouse (200 GB och även ännu mindre). Den kommer också med viktiga features som inte finns i "vanliga" SQL Server. Missa inte denna stora nyhet!

Preliminär exekveringsplan:
13.30 Welcome
13.45 Session 1: SQL Server Parallel Data Warehouse Overview
15.00 Coffee Break
15.15 Session 2: Real World Use Cases for Parallel Data Warehouse & SQL PDW under the hood
16.30 Coffee Break
16.45 Årsmöte SQLUG

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Onsdag 9:e januari kl 13:30
Obligatorisk anmälan!

Mycket välkomna!
http://sqlug20130109.eventbrite.com

Session 1 : SQL Server Parallel Data Warehouse Overview

The SQL Server Parallel Data Warehouse Appliance has been on the market for 2 years. It has evolved quite heavily over this period and will evolve further.

You may have heard of the announcements at SQL PASS in Seattle in the first week of November, where we demoed our SQL Server 2012 PDW capabilities and specifically announced our tight integration with Big Data and Hadoop.

In this session we will talk about the basic (MPP) architecture of PDW compared to an “old-fashioned” SQL Server SMP Data Warehouse and explain, where PDW can help you to analyze more data faster.

We will also share details on new features like the clustered (and updateable) columnstore index which will give you an even greater performance boost and allows you to store a high data volume on even the new entry level configuration (Quarter Rack).

Speaker: Roger Breu – Data Warehouse Solutions Specialist, Microsoft Switzerland.
Roger BreuSince 2012, Roger has focused on Microsoft Data Warehouse and Big Data solutions as a Presales Solution Specialist for Parallel Data Warehouse.

In the past he has worked as a Consultant and Architect on many projects for consolidating and optimizing SQL Server workloads into a standardized operation. He focused on HA/DR and large database projects.

Session 2 : Real World Use Cases for Parallel Data Warehouse & SQL 2012 PDW under the hood.

You don’t need to have 100s of Terabytes of data for Parallel Data Warehouse to be the right solution for you.

We have done many POCs over the last year where we proved that even with 200GB of data you can experience an almost unbelievable performance gain with Parallel Data Warehouse over traditional Fast Track Reference Data Warehouse configurations.

In this presentation, Henk will walk you through a journey of a POC and also share insights on production implementations from customers in Europe.

Speaker: Henk van der Valk – SQL Server PDW Sales for Western Europe, Microsoft.

Henk van der ValkSince 2000 Henk has specialized in optimizing large-scale Microsoft application and database solutions.

He’s been authoring and contributing numerous Whitepapers around SQL Server performance tuning and also produced the famous ETL World Record with SSIS.

In his role at Microsoft he’s focusing now on technical presales around Microsoft Data Warehouse and Big Data technology. He run’s POCs for customers throughout Western Europe.

Valberedningen
På SQLUG:s årsmöte så ska styrelsen väljas för 2013. Om du känner dig engagerad, har tid och är intresserad av att deltaga i styrelsearbetet så kan du kandidera genom att skicka ett mail till hakan.winther@sqlservice.se med en kort beskrivning av dig, dina styrkor och vad du vill bidraga med. Du kan självklart även nominera andra medlemmar som du tycker har de rätta kvalifikationerna för uppdraget. För att kunna sammanställa ett förslag på styrelse så behöver vi ditt mail snarast.

Agenda årsmötet
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
12. Val av sekreterare för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
12. Val av revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13. Val av valberedning bestående av en person.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
15. Övriga frågor.
För mera information finns föreningens stadgar publicerade på www.SQLug.se

05

Videoinspelningar från Marco Russo och Kennie Nybo Pontoppidan presentationer

Marco Russo höll en intressant dragning vid SQLUG-träffen på Addskills i Stockholm den 29/11 och Kennie Nybo Pontoppidan i Malmö den 26/11.

Marco Russo - Excel 2013 PowerPivot in Action.
Kennie Nybo Pontoppidan - Handle complex Business Intelligence environments.

För er som missade presentationerna eller vill se dem igen finns den inspelad här:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

15
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG.
 
09

Välkommen till vår träff med Kennie Nybo Pontoppidan, som är utvecklingschef för Rehfeld, en av Danmarks största Business Intelligence företag.

Kennie kommer att tala om hur man hanterar komplexa Business Intelligence-miljöer med 98 kommuner som använder 7 olika typer av datakällor och upp till 5 system per datakälla. Presentationer lämpar sig för Business Intelligence arkitekter, Business Intelligence utvecklare, DBA:er och utvecklare. Träffen är begränsad till 30 deltagare.

Plats: Sankt Gertruds konferens, Malmö

Tid: 26/11 kl 17.30

Obs! Obligatorisk anmälan. Begränsat antal platser.

The presentation will be held in English.

sqlug20121126.eventbrite.com

Varmt välkomna!

The state of being so divided

How do you design a data warehouse for the handling of management information in seven subject areas for all 98 municipalities in Denmark? Especially when there exists up to five different IT systems per field, and that the municipalities can use the systems differently. Add to this a requirement to change the business rules for each municipality, and the ability to report on one municipality, while data for another municipality is updated.

PresenterKennie Nybo Pontoppidan

Kennie Nybo Pontoppidan is a database/BI consultant currently working for the company Rehfeld in Denmark. He has worked in the dangerous field between developers and dba’s for the last 6 years and done his part of performance mistakes as a developer before that in his 12 years in the it industry. He enjoys working with databases (Oracle and SQL Server) and really, really enjoys working using sql. He holds a master degree in pure math, statistics and theoretical physics and a second master degree in it-management. Kennie has no humor.02

Välkomna till träff den 29 november kl 17 i Stockholm på Addskills. Talare kommer att vara Marco Russo.

Plats: Addskills, Olof Palmes Gata 31, Stockholm

Tid: 2012-11-29 Kl 17:30-19:30

sqlug20121129.eventbrite.com

Preliminär Execution Plan för kvällen:

17.30 Välkommen, SQLUG info

18.00 Marco Russo: Excel 2013 PowerPivot in Action

Excel 2013 and Business Intelligence: a marriage made in heaven. PowerPivot and Power View, the two most exciting BI tools in the Microsoft stack are now integrated into Excel 2013, providing the perfect environment where to build self-service BI solutions.
In this session we will see how to create a business solution from scratch, from loading tables inside PowerPivot, enriching them with new data, building complex formulas using the DAX language, leveraging the materialization of DAX queries in Excel and finally building dashboards and reports using the new PivotTable features and Power View. The goal of the session is to provide a clear understanding of the power of BI in Excel 2013 and raise your curiosity about the DAX language and the Tabular architecture.

19.30 Slut
16
Vi är mycket tacksamma för att Mattias Lind och Tobias Ternström kom och höll två intressanta presentationer vid SQLUG-träffen på Microsoft i Stockholm den 8/10.

Mattias Lind - Transaction Log: How To Do And Not To Do, that is the question…
 • Hur fungerar transaktionsloggen i Microsoft SQL Server,
 • Vad är det för skillnad på recovery models, kan man stänga av transaktionsloggen, virtual log files, autogrowth med mera?

Transaktionsloggen är ofta diskuterad, men vet du egentligen hur det fungerar? Efter det här passet har du svaren och kan få mer kontroll över dina Microsoft SQL Server databasers transaktionloggar, och kanske får du en snabbare, stabilare och säkrare platform som en liten bonus.

Tobias Ternström - Bygga Appar mot SQL Azure

 • Hur gör man?
 • Vad skall du tänka på?
 • Hur skiljer det sig mot att köra mot SQL Server?


För er som missade presentationerna eller vill se dem igen finns den inspelad här:
http://www.sqlug.se/videos.aspx
21
Välkomna till SQLUG-träff den 8 oktober kl 17 i Stockholm. Talare kommer att vara Mattias Lind och Tobias Ternström.

Plats: Microsoft Akalla, lokal Vision

Tid: 2012-10-08 kl 17-20

sqlug20121008.eventbrite.com

Preliminär Execution Plan för kvällen:

17.00 Välkommen, SQLUG info

17.15 Mattias Lind: Transaction Log: How To Do And Not To Do, that is the question…

 • Hur fungerar transaktionsloggen i Microsoft SQL Server,
 • Vad är det för skillnad på recovery models, kan man stänga av transaktionsloggen, virtual log files, autogrowth med mera?
 • Transaktionsloggen är ofta diskuterad, men vet du egentligen hur det fungerar? Efter det här passet har du svaren och kan få mer kontroll över dina Microsoft SQL Server databasers transaktionloggar, och kanske får du en snabbare, stabilare och säkrare platform som en liten bonus.

18.30 Paus med mat

18.45 Tobias Ternström: Bygga Appar mot SQL Azure

 • Hur gör man?
 • Vad skall du tänka på?
 • Hur skiljer det sig mot att köra mot SQL Server?

20.00 Slut

21
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG.
 
06
Det har varit en mycket hård kamp. Totalt har cirka 100 tävlingsbidrag kommit in, vilket innebär att det har tagit tid att testa och göra en rättvis bedömning. Vi har ökat mängden testdata till 5 miljoner rader fördeladt på 400 instrument och 1500 olika konton. Vi har gjort 25 testkörningar av varje lösning. Mediantiden har använts för att rangordna lösningarna.


 
För resultatlistan, gå in på vårt forum:
http://www.sqlug.se/news/Forum/tabid/119/aft/803/language/en-US/Default.aspx

29
Alberto Ferrari höll en mycket uppskattad presentation på Addskills i Stockholm den 24/5 om "Many-to-many in DAX".

För er som missade presentationen eller vill se den igen finns den inspelad här:
http://www.sqlug.se/videos.aspx
28
Förra årets supersuccé, PASS SQLRally Nordic, är tillbaka!
Det är en internationell konferens som i år kommer att hållas i Köpenhamn den 1 - 3 Oktober.
Liksom tidigare år kommer där att vara fler av världens främsta experter inom SQL Server och Microsoft Business Intelligence. Förra året var det närmare 500 personer på plats från 13 olika länder och det blev fullbokat redan en månad innan konferensen startade.
Säkra din plats och spara upp til 250 Euro genom att boka senast 31 Maj.
Detta är ett tillfälle du inte får missa om du är DBA, utvecklare, BI inriktad, DB arkitekt eller helt enkelt intresserad av att lära dig det senaste inom SQL Server från de främsta experterna i världen.

Läs mer och reservera din plats på http://www.sqlrally.com
28
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG.
 
Page 6 of 14First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last