en-USsv-SE
You are here:   News

News

30

Obs! Det har blivit ändrade resplaner så tyvärr kommer in Scott Currie att vara på plats vid SQLUG-träffen i egen fysisk person utan håller istället sitt föredrag via distansuppkoppling men vi får ändå bra möjligheter att nätverka lite och diskutera SQL prylar i paus.

Scott Currie har tidigare föredragit om BIML för SSIS tidigare men nu gäller det istället för T-SQL sfären.


Biml Recipes: Automatically create T-SQL Scripts for Common Tasks
You've probably heard a lot about Biml for SSIS automation, but did you know it can also be used for building complex, yet reusable T-SQL statements for common database tasks – in most cases much faster and more easily than you could with dynamic T-SQL.
This will be a scenario driven session where we discuss many real world examples of manual tasks that can be automated with Biml snippets and the free BIDS Helper AddIn to BIDS/SSDT. You will receive all code for your own use.
Scenarios include:
1) Generation of T-SQL merge statements that removes all the drudgery of manually mapping columns - including complex SCD column handling.
2) Stale data detection that uses Biml to create queries that display ranges for all date/time columns in each table of a target database - perfect for retiring tables from WorkDB and other ad hoc environments.
3) Sample data creation that automatically produces test data based on DDL schema information from your data model.
4) And much more

Plats: Microsoft, Finlandsgatan 36, Kista
Tid: 5/5 kl 18.00 - 20.00
Obs! Obligatorisk anmälan. Begränsat antal platser.

The presentation will be held in English.Speaker: Scott Currie
 

Scott Currie is the founder and CEO of Varigence, Inc. Prior to founding Varigence, Scott worked for 7 years at the Microsoft Corporation. Scott was the Program Manager for managed interoperability in the Visual C++ Compiler and the 64-bit Just In Time (JIT) compiler for the .NET Framework. He also led several important customer connection initiatives for the Developer Division at Microsoft including product feedback, product preview (CTP) and early adopter (TAP) programs, online crash analysis, and customer satisfaction measurements. Scott later created and served as the Product Unit Manager for the CSS Analytics team at Microsoft, which was responsible for leveraging agile application development methodologies in the development of Business Intelligence solutions.

Scott graduated from the University of Pennsylvania with undergraduate majors in economics, mathematics, and computer science and a master’s degree in computer science.

25
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 


21

Välkommen till SQLUG träff med Itzik Ben-Gan i Stockholm den 12:e mars kl 18:00

Vi är mycket glada att få hit Itzik Ben-Gan, ett av världens absoluta toppnamn på SQL Server. Itzik är författare, instruktör och mentor. Han blev en av världens första SQL Server MVP:er 1999 och har fortsatt som MVP sedan dess. Itzik har skrivit många välkända titlar inklusive Inside Microsoft SQL Server-serien och Microsoft SQL Server 2012 High Performance T-SQL. Han har också varit talare på de tyngsta konferenserna såsom PASS Summit, PASS SQLRally, TechEd och SQLBITS.

 

Itzik Ben-Gan

Topic: Running Totals
Abstract: There’s so much more to running totals than meets the eye. You can apply windowed running aggregate calculations and their variants (windowed ranking calculations) to solve a wide variety of T-SQL querying tasks elegantly and efficiently. This session will show you how. Some of the solutions that rely on running total calculations are downright beautiful and inspirational.

Titel: Running Totals

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset

Tid: 12/3 kl 18.00 - 20.00

Träffen startar kl 18:00 i lokal Polhemssalen.

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.

Obs! Obligatorisk anmälan då antalet platser är begränsat

Varmt välkommna!

16

Stort tack till Tobiasz Janusz Koprowski för hans föreläsningar i både Stockholm och Malmö.

Tobiasz presentation från Malmö
http://www.sqlug.se/Portals/0/Nyheter/KoprowskiT_SQLUG_Malmo_2AMaDisasterJustBegan.pdf
 
Tobiasz presentation från Stockholm
http://www.sqlug.se/Portals/0/Nyheter/KoprowskiT_SQLUG_Stockholm_2AMaDisasterJustBegan.pdf

Samma kväll den 12:e februari efter att Tobiasz hållit sitt intressanta anförande vid SQLUG-träffen så ägde även årsmötet för den ideella föreningen SQLUG rum.

Protokollet från årsmötet finns att tillgå här:
http://www.sqlug.se/Portals/0/About/Protokoll_SQLug_arsmote_2014.pdf

För dem som missade Tobiasz Janusz Koprowski's presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Och även på sedvanlig plats:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

23

Välkommen till SQLUG träff med Tobiasz Janusz Koprowski i Malmö den 13/2 kl 10:00

Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: Fredagen den 13:e februari kl 10.00 - 12.00

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade

Session info:
2 AM. A Disaster just began...
2AM. We sleeping well. And our mobile ringing and ringing. Message: DISASTER! In this session (on slides) we are NOT talk about potential disaster (such BCM); we talk about: What happened NOW? Which tasks should have been finished BEFORE. Is virtual or physical SQL matter?
We talk about systems, databases, peoples, encryption, passwords, certificates and users. In this session (on few demos) I'll show which part of our SQL Server Environment are critical and how to be prepared to disaster. In some documents I'll show You how to be BEST prepared.

Tobiasz Janusz Koprowski bio:
Community leader focused on SQL Server, SharePoint, security, cloud computing, collaboration solutions, and ITIL, DR, BCM and SLA. Love licensing stuff. MCT, freelancer, independent consultant and trainer.
Working with audit projects, consulting and implementation in Poland and across Europe. Member of the Boards of Directors in GITCA EMEA and  Polish Information Processing Society (Lower Silesia District).
Member several associations: Microsoft Terminology Community, Friends of RedGate PLUS, PASS, ISSA, ACM and several communities in the world. MVP for SQL Server since July 2010. Subject Matter Expert at CQURE and Microsoft Connect. Former president of the Polish SQL Server User Group. Creator of SQLDay Conference. Active blogger (owner of five) and international speaker with many different conference experience. Co-author of SQL Server MVP Deep Dives Volume Two.
Cross-country/mountain cyclist, amateur in swimming and running. Fan of snooker and good music.

The presentation will be held in English.

Varmt välkommna!

18

Välkommen till SQLUG träff med Tobiasz Janusz Koprowski och årsmöte i Stockholm den 12/2 kl 17:00

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Tid: 12:e februari kl 17.00 - 19.30

Session info:
2 AM. A Disaster just began...
2AM. We sleeping well. And our mobile ringing and ringing. Message: DISASTER! In this session (on slides) we are NOT talk about potential disaster (such BCM); we talk about: What happened NOW? Which tasks should have been finished BEFORE. Is virtual or physical SQL matter?
We talk about systems, databases, peoples, encryption, passwords, certificates and users. In this session (on few demos) I'll show which part of our SQL Server Environment are critical and how to be prepared to disaster. In some documents I'll show You how to be BEST prepared.

 

Tobiasz Janusz Koprowski bio:
Community leader focused on SQL Server, SharePoint, security, cloud computing, collaboration solutions, and ITIL, DR, BCM and SLA. Love licensing stuff. MCT, freelancer, independent consultant and trainer.
Working with audit projects, consulting and implementation in Poland and across Europe. Member of the Boards of Directors in GITCA EMEA and  Polish Information Processing Society (Lower Silesia District).
Member several associations: Microsoft Terminology Community, Friends of RedGate PLUS, PASS, ISSA, ACM and several communities in the world. MVP for SQL Server since July 2010. Subject Matter Expert at CQURE and Microsoft Connect. Former president of the Polish SQL Server User Group. Creator of SQLDay Conference. Active blogger (owner of five) and international speaker with many different conference experience. Co-author of SQL Server MVP Deep Dives Volume Two.
Cross-country/mountain cyclist, amateur in swimming and running. Fan of snooker and good music.

The presentation will be held in English.
Träffen startar kl 17:00 i lokal Polhemssalen.
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.
Efter Tobiasz presentation kommer SQLUGs årsmöte att hållas.

Agenda SQLUG årsmöte

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
12. Val av sekreterare för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av en person.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
17. Övriga frågor.

För mera information finns föreningens stadgar publicerade på SQLug.se

10

Tävlingen är slutligen avgjord! Vi gratulerar Mikael Eriksson, CGM, som nu kan titulera sig 2014 års svenska mästare på T-SQL utveckling. Stort grattis också till Stefan Gustafsson för andraplatsen och Sergey Klimkevich för tredje plats.

Årets tävling var betydligt svårare än tidigare, med cirka 50 tävlingsbidrag varav endast 12 blev godkända. På de två högsta platserna hamnade lösningar som nyttjade ny funktionalitet i SQL Server 2014. Läs mer på den officiella tävlingssidan: http://sqlugchallenge.azurewebsites.net/

09
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 


17

Stort tack till Mikael Wedham och Christian Janssen som höll två intressanta presentationer vid SQLUG-mötet den 12:e november. Här lägger vi ut presentationsfilen samt T-SQL skripten från Christian Janssen dragning kring Den förlåtande databasen.

För er som missade presentationen eller vill se den igen finns den tillgänglig på vår YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Och även på sedvanlig plats:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

På återseende!

28
Nyhetsbrevet för databasadministratörer, utvecklare och Business Intelligence-proffs utskickat via e-post till registrerade medlemmar i SQLUG. 28

Nu är det dags igen för SQLUG-träff i Stockholm igen och denna gång är det två svenska talare nämligen Christian Janssen som talar om Den förlåtande databasen och Mikael Wedham om Databaskorruption.

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Tid: 12:e november kl 17.30 - 21.00
Obs! Obligatorisk anmälan. Begränsat antal platser.

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.

http://www.eventbrite.com/e/sqlug-traff-i-stockholm-med-christian-janssen-och-mikael-wedham-1211-tickets-13798404399


Christian Janssen

Ämne: Den förlåtande databasen
Enkla sätt att skydda sig mot misstag

Du är en junior DBA eller ny på jobbet. Du har tidspress eller är ansvarig för en databas som många utvecklare och administratörer jobbar med. Du vill delegera uppgifter. Eller alltihop. Några hands on tips om hur du kan använda Management Studio för att enkelt rätta misstag utan specialverktyg eller Framework.

Biografi:
Christian är SQLUG medlem och SQL Server DBA / databasutvecklare på H&M sedan 2010. Han jobbar med en snabb verksamhet och förändringar mot agila arbetsmetoder.

 

Mikael Wedham

Ämne: Databaskorruption
Hur man hittar datakorruption och hur man löser det m.h.a. DBCC. Förklaringar på olika felmeddelanden och hur man enklast återskapar data/databaser med minsta möjliga dataförlust.

Biografi:

Mikael Wedham är bland annat Sveriges första Microsoft Certified Master på SQL Server 2008. Han har arbetat inom tekning och data sedan 1989 och som lärare sedan 1997. Mikael har arbetat som handledare och "Ask The Experts" på Tech Ed. Mikael är konsult inom systemutveckling och databasadministration med fokus på stora datamängder och prestanda.

11

Vi är mycket glada att SQL Server experten och TheSQLGuru; Kevin Boles hade vägarna förbi och höll två intressanta presentationer. Här lägger vi ut presentationsfilerna samt T-SQL skripten från Kevin Boles dragning kring "Common SQL Programming Mistakes" samt "SQL Server Defaults SUCK".

För er som missade presentationen eller vill se den igen finns den tillgänglig på vår YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Och även på sedvanlig plats:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

På återseende!

10

SQLug.se Challenge är svenska mästerskapen för T-SQL utvecklare som arrangeras varje år sedan 2010. Syftet med tävlingen är att lösa en programmeringsuppgift på SQL Server med bäst prestanda (enligt mätmetod specificerad i uppgiften).

Läs mer på den officiella tävlingssidan och börja gnugga geniknölarna: http://sqlugchallenge.azurewebsites.net/

10


Succén PASS SQLRally Nordic är tillbaka! 2-4 mars i Köpenhamn. Talare är bland annat Shawn Bice, allra högste chef för SQL Server på Microsoft, Itzik Ben-Gan, Grant Fritchey, Brent Ozar, Rafal Lukawiecki, Lynn Langit och David Peter Hansen.

Boka senast 17 oktober för att spara 300 EURO.

Klicka här för info och anmälan!

19

Hej!

Som utlovat lägger vi här ut presentationsfilerna från Damians dragning kring "All you should know about waits".

För er som missade presentationen eller vill se den igen finns den tillgänglig på vår YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Och även på sedvanlig plats:
http://www.sqlug.se/videos.aspx

På återseende!

Page 3 of 14First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last