en-USsv-SE

Active Forums

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 30 Mar 2017 10:23 AM by  SwePeso
Konvertera heltal till datum
 6 Replies
Sort:
You are not authorized to post a reply.
Author Messages
Pelle Bergkvist
New Member
New Member
Posts: 2


--
19 Dec 2016 07:31 PM
  Hej
  Med risk för att få dumstrut på huvudet, men jag måste höra med er som kan något.

  Vi har datum som heltal i vårt data warehouse och emellanåt vill jag gruppera enbart på år och månad för vidare bearbetning i Excel. Det går såklart att casta till nchar och plocka ner datumet i år och månad med '-' som separator, det brukar Excel fatta.

  En annan metod är att konvertera till datum, men det måste finna fiffigare metoder än exempelvis (ger visserligen önskat resultat):

  DECLARE @date int;
  SET @date = 20161219

  SELECT CAST(DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, CAST(LEFT(@Date, 8) AS DATE)), 0) AS DATE);

  Om man kör:
  DECLARE @date int;
  SET @date = 20161219

  SELECT DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, CAST(LEFT(@Date, 8) AS DATE)), 0);

  Får man 2016-12-01 00:00:00.000 (vilket jag inte vill ha)

  Hur som helst, problemet är löst, men jag efterlyser en elegantare lösning
  Karfunkel
  New Member
  New Member
  Posts: 11


  --
  20 Dec 2016 03:40 PM
  declare @a int = 20161220
  declare @b date = cast(cast(@a as nvarchar(8)) as date)
  Pelle Bergkvist
  New Member
  New Member
  Posts: 2


  --
  20 Dec 2016 07:29 PM
  Hej
  Njae, den konverterar heltalet till ett datum. Jag är ute efter att konvertera till ett datum, där dagen hela tiden är 01.

  Exempel:
  20161220 skall bli 2016-12-01

  Karfunkel
  New Member
  New Member
  Posts: 11


  --
  21 Dec 2016 02:36 PM
  Aha, jag missförstod. Vet inte om detta tillför någon elegans alls. Borde finnas en BOMONTH.

  declare @a int = 20161220
  declare @b date = DATEADD(DAY, 1, EOMONTH(cast(cast(@a as nvarchar(8)) as date), -1))
  Nitz
  New Member
  New Member
  Posts: 3


  --
  30 Dec 2016 04:50 PM
  Hej!

  Är osäker på om du vill ha med streck eller inte i ditt datum men om du ville ha utan kan du prova:

  DECLARE
  @date int;

  SELECT
  @date = 20161230;

  SELECT
  (@date / 100) * 100 + 1 AS FirstOfMonth;

  Detta skiftar bort en- och tiotal från din int (Edit (förtydligande): Och lägger till 1 igen för månadens första dag).

  En bättre variant skulle kunna vara att generera och spara undan Year och FirstDayOfMonth i din date-dimension så har du alltid möjlighet att gruppera på detta i ditt Data Warehouse.

  Om du vill ha med streck så har du fått svar av Karfunkel redan.

  God fortsättning!
  /N
  Nitz
  New Member
  New Member
  Posts: 3


  --
  30 Dec 2016 05:00 PM
  Slänger även in denna variant om du vill ha med streck:

  DECLARE
  @date int;

  SELECT
  @date = 20161230;

  SELECT
  CONVERT(DATE, (CAST(((@date / 100) * 100 + 1) AS VARCHAR(8)))) AS FirstOfMonth;

  Kör convert på date så du har möjlighet att välja format om så önskas längre fram.
  SwePeso
  New Member
  New Member
  Posts: 67


  --
  30 Mar 2017 10:23 AM
  Varför inte bara dividera med 100?

  GROUP BY YourDateColumnHere / 100;
  You are not authorized to post a reply.