en-USsv-SE

Active Forums

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 16 Feb 2016 09:44 AM by  Steinar
Valberedningens förslag till SQLUG styrelse 2016
 0 Replies
Sort:
You are not authorized to post a reply.
Author Messages
Steinar
New Member
New Member
Posts: 13


--
16 Feb 2016 09:44 AM
  Jag har i egenskap av valberedning fört diskussioner med nuvarande styrelsemedlemmar om hur de ser på att fortsätta i styrelsen ett år till. Johan Åhlen har då tackat nej, och resterande styrelsemedlemmar har tackat ja till att fortsätta. Dessutom har jag pratat med ytterligare personer som föreslagits till styrelsen.

  Det är givetvis en stor förlust att Johan nu väljer att kliva av efter ett antal år av att först återuppliva sen driva och utveckla SQLUG och kringliggande aktiviteter som SQL Rally. Men det är även bra att få in nytt blod, och nu kommer det vara upp till en ny ordförande att axla manteln och föra SQLUG vidare in i framtiden.

  Valberedningen har då kommit fram till följande förslag till styrelse för SQLUG för verksamhetsåret 2016:  Ordförande: Håkan Winther
  Vice Ordförande: Shakir Bohari
  Sekreterare: Lars Utterström
  Kassör: Peter Larsson  Peter Larsson ny, och tanken är att han skall fortsätta att ge SQLUG en stärk förankring i de södra regionerna

  Detta förslag kommer medlemmarna att få ta ställning till på årsmötet, där det även är fritt för alla medlemmar att efter eget huvud föreslå alternativa namn på samtliga platser

  Vi ses på årsmötet!

  Mvh
  Steinar Andersen
  You are not authorized to post a reply.